Kom ik in aanmerking voor gratis loopbaangesprekken?

Alleen als u UvA-medewerker bent en langer dan 1 jaar een dienstverband heeft, kunt u eens in de twee jaar gebruikmaken van het servicepunt loopbaanadvies. Dit is een in de CAO geregelde service. U heeft dan recht op drie gratis loopbaangesprekken.

Wordt mijn leidinggevende ervan op de hoogte gesteld dat ik gebruikmaak van het servicepunt loopbaanadvies?

Nee, ProActief hanteert het Privacyreglement. Dat houdt in dat wij geen informatie aan derden verstrekken over u en de inhoud van de gesprekken.

Ben ik verplicht van de diensten van ProActief gebruik te maken als mijn contract niet verlengd wordt?

Ja. Wanneer uw WW-uitkering is ingegaan dient u een afspraak te maken met ProActief. 
Wij verzorgen de re-integratieactiviteiten uit naam van de UvA.

Zodra  u de brief einde aansteling hebt ontvangen adviseren wij u contact op te nemen met ProActief. De ervaring leert dat hoe eerder u actief wordt, hoe succesvoller u bent op de arbeidsmarkt.

Hebben jullie een baan voor mij binnen de UvA/HvA/AMC?

Nee, ProActief is geen uitzendbureau, wij beschikken niet over vacatures. Wij begeleiden u naar de arbeidsmarkt. ProActief is wel snel op de hoogte van interne vacatures bij de UvA, HvA en het AMC.

Uw loopbaanadviseur kan u aanmelden voor ons interne vacatureoverzicht dat wekelijks wordt geactualiseerd. Voor de overige vacatures kunt u de website van ProActief raadplegen.

Wanneer ben ik voorrangskandidaat?

U bent voorrangskandidaat als er voor u ontslag dreigt in verband met een reorganisatie en/of opheffing van uw functie.

Kan ik mij aanmelden voor de vacatureservice die ProActief wekelijks doet uitgaan?

Als u een traject volgt bij ProActief, kan uw loopbaanadviseur u aanmelden voor de wekelijks bijgewerkte vacatureservice.

Is (loopbaan)coaching vergelijkbaar met therapie?

Nee, (loopbaan)coaching is geen therapie. De begeleiding bij coaching is erop gericht dat iemand effectiever gaat functioneren in zijn huidige baan (of, in het uiterste geval, tot de conclusie komt dat dit er echt niet in zit).

Bij therapie is het doel dat iemand (weer) optimaal gaat functioneren in zijn privéleven: zich evenwichtiger voelt en (weer) in staat is zijn of haar leven vorm te geven. Dit kan natuurlijk ook effect hebben op de loopbaan, maar dat is niet de oorspronkelijke vraag.

Wat heeft ProActief meer, beter of anders te bieden dan vergelijkbare bureaus?

ProActief heeft jarenlange ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en coaching van vooral (ex-)medewerkers van universiteiten en aan de universitaire wereld gelieerde organisaties. Hierdoor kent ProActief de universitaire cultuur, met name die van de UvA, door en door.

ProActief weet wat wetenschappelijke en overig personeel van de universiteit nodig heeft en in beweging brengt. Daardoor kunnen wij prima inspelen op de huidige en toekomstige vragen binnen een universitaire omgeving.