Als je UvA-medewerker bent en langer dan 1 jaar een dienstverband hebt, kun je eens in de twee jaar gebruikmaken van kort loopbaanadvies. Deze service is in de CAO geregeld. Je hebt dan recht op drie gratis loopbaangesprekken.

Nee, ProActief UvA hanteert het Privacyreglement. Dat houdt in dat wij geen informatie aan derden verstrekken over jou en de inhoud van de gesprekken.

Ja. Als jouw WW-uitkering is ingegaan, moet je een afspraak maken met ProActief UvA. Wij verzorgen de re-integratieactiviteiten uit naam van de UvA.

Zodra je de brief 'einde aanstelling' hebt ontvangen, adviseren we je contact op te nemen met ProActief UvA. De ervaring leert dat hoe eerder je actief wordt, hoe succesvoller je bent op de arbeidsmarkt.

Nee, ProActief UvA is geen uitzendbureau, wij beschikken niet over vacatures. Wij begeleiden jou naar de arbeidsmarkt. ProActief UvA is wel goed op de hoogte van alle interne vacatures bij de UvA, HvA en het AMC.

Jouw loopbaanadviseur kan je aanmelden voor ons interne vacatureoverzicht dat wekelijks wordt geactualiseerd.

Jij bent voorrangskandidaat als er voor jou ontslag dreigt in verband met een reorganisatie en/of opheffing van jouw functie.

Als je een traject volgt bij ProActief UvA, kan jouw loopbaanadviseur je aanmelden voor de wekelijks bijgewerkte vacatureservice.

Nee, (loopbaan)coaching is geen therapie. De begeleiding bij coaching is erop gericht dat iemand effectiever gaat functioneren in zijn huidige baan. Of, in het uiterste geval, tot de conclusie komt dat dit er echt niet in zit.

Bij therapie is het doel dat iemand (weer) optimaal gaat functioneren in zijn privéleven: zich evenwichtiger voelt en (weer) in staat is zijn of haar leven vorm te geven. Dit kan natuurlijk ook effect hebben op een loopbaan, maar dat is niet de oorspronkelijke vraag.

ProActief UvA heeft ruim 27 jaar ervaring op het gebied van loopbaanbegeleiding en coaching van (ex-)medewerkers van universiteiten en aan de universitaire wereld gelieerde organisaties. Hierdoor kent ProActief UvA de universitaire cultuur, met name die van de UvA, door en door. De zeer bekwame loopbaanadviseurs weten wat wetenschappelijk en overig personeel van de universiteit nodig heeft om succesvol in beweging te komen.