Als werkgever heeft u het belang van uw organisatie voor ogen én dat van uw medewerkers.
Die belangen overlappen elkaar grotendeels. Zo hebben medewerkers graag plezier in het werk en is de organisatie gediend bij gemotiveerde, enthousiaste, zelfstandig opererende medewerkers omdat die doelmatiger werken.

Schort het daaraan, om wat voor reden dan ook, dan kunt u uw medewerkers een training of traject van ProActief aanbieden. Loopbaanbegeleiding bijvoorbeeld, een traject dat de medewerker inzicht geeft in zijn of haar loopbaanwensen en -mogelijkheden.

Soms is het beter een medewerker een traject als Outplacement te laten volgen. Een dergelijk traject leidt tot een andere functie buiten de organisatie. Dat bevordert niet alleen een gezonde doorstroom, maar kan bovendien preventief werken. Een niet onbelangrijk aspect voor organisaties die eigen risicodrager zijn, zoals de UvA.

Met een training kunnen medewerkers specifieke vaardigheden ontwikkelen of vergroten.
Hebt u, als UvA-werkgever, te maken met medewerkers die de organisatie gaan verlaten, dan kan ProActief met het Project Uitkeringen ervoor zorgen dat de desbetreffende medewerker een baan vindt. De uitkeringslasten blijven in dat geval zo laag mogelijk.

Ook uzelf kunt een traject of training volgen. Coaching is daar één van. Hierbij leert u hoe u het beste uit uw medewerkers kunt halen en zo hun persoonlijke effectiviteit kunt vergroten. U kunt deze taak ook door ProActief laten verzorgen.

Een overzicht van, en informatie over trajecten en trainingen vindt u via de menubalk.